فروش بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی نوین تاسیسات
۲۲ آذر

بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی نوین تاسیسات

بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی نوین تاسیسات

بوستر پمپ به يک يا مجموعه اي از چند الکترو پمپ گفته مي شود که بصورت موازي توسط لوله کشي هاي مورد نياز و ديگر تجهيزات مربوطه بر روي شاسي مناسب به يکديگر متصل مي شوند تا ميزان آب مصرفي و فشارآب مورد نياز براي سيستم آبرساني يا آتش نشاني خصوصاً در ساختمان هاي بلند مرتبه را تأمين نمايد. بوستر پمپ ها صرف نظر از نوع کاربري، فشار کار، تعداد پمپ ها و … معمولاً در دو نوع دور ثابت و دور متغير توليد مي گردند. در بوستر پمپ هاي آبرساني معمولاً بمنظور جلوگيري از ضربه الکتريکي و مکانيکي اوليه در زمان استارت پمپ از اينورتر (inverter) که باعث راه اندازي آرام الکتروموتور از دور کم و به تدريج افزايش دور و قدرت پمپ ميگردد استفاده ميشود همچنين در صورتي که با تکميل توان پمپ در حداکثر دور حجم آبدهي و يا فشار آب کافي نباشد پمپ دوم بطور اتوماتيک وارد مدار مي شود.

فروش بوسترپمپ آب رسانی و آتش نشانی نوین تاسیسات

بوسترپمپ آب رسانی و آتش نشانی نوین تاسیسات

خرید بوستر پمپ آبرسانی وآتش نشانی نوین تاسیسات

بوستر پمپ آبرسانی وآتش نشانی نوین تاسیسات

فروش بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی نوین تاسیسات

بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی نوین تاسیسات

خرید بوستر پمپ آب رسانی و آتش نشانی نوین تاسیسات

بوستر پمپ آب رسانی و آتش نشانی نوین تاسیسات

فروش بوسترپمپ تک پمپه نوین تاسیسات

بوسترپمپ تک پمپه نوین تاسیسات

خرید بوسترپمپ پیشرفته hydro MPC

بوسترپمپ پیشرفته hydro MPC نوین تاسیسات

 


جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.