فروش بوستر پمپ آب رسانی و آتش نشانی
۲۲ آذر

بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی گراندفوس

بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی گراندفوس

بوستر پمپ به يک يا مجموعه اي از چند الکترو پمپ گفته مي شود که به صورت موازي توسط لوله کشي هاي مورد نياز و ديگر تجهيزات مربوطه بر روي شاسي مناسب به يکديگر متصل مي شوند تا ميزان آب مصرفي و فشارآب مورد نياز براي سيستم آبرساني يا آتش نشاني خصوصاً در ساختمان هاي بلند مرتبه را تأمين نمايد.
بوستر پمپ ها صرف نظر از نوع کاربري، فشار کار، تعداد پمپ ها و … معمولاً در دو نوع دور ثابت و دور متغير توليد مي گردند.
در بوستر پمپ هاي آبرساني معمولاً برای جلوگيري از ضربه الکتريکي و مکانيکي اوليه در زمان استارت پمپ از اينورتر (inverter) که باعث راه اندازي آرام الکتروموتور از دور کم و به تدريج افزايش دور و قدرت پمپ ميگردد استفاده ميشود همچنين در صورتي که با تکميل توان پمپ در حداکثر دور حجم آبدهي و يا فشار آب کافي نباشد پمپ دوم بطور اتوماتيک وارد مدار مي شود.

فروش بوستر پمپ آبرسانی وآتش نشانی

بوستر پمپ آبرسانی وآتش نشانی

فروش بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی

بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی

فروش بوستر پمپ آب رسانی و آتش نشانی

بوستر پمپ آب رسانی و آتش نشانی

فروش بوسترپمپ آب رسانی و آتش نشانی

بوسترپمپ آب رسانی و آتش نشانی

فروش بوسترپمپ تک پمپه

بوسترپمپ تک پمپه

فروش بوستر پمپ پیشرفته hydro MPC

بوستر پمپ پیشرفته hydro MPC

 

 


جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.