۲۲ آذر

بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی

بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی

بوسترپمپ چیست؟

به یک یا چند پمپ که به صورت موازی و با لوله کشی و دستگاه ها و تجهیزات بر روی شاسی به یکدیگر وصل هستند بوسترپمپ می گویند. این نحوه ساخت باعث می شود ميزان آب مصرفي و فشارآب مورد نياز براي سيستم آبرساني يا آتش نشاني خصوصاً در ساختمان هاي بلند مرتبه را تأمين نمايد .

انواع بوستر پمپ

بوستر پمپ ها به دو دسته کلی دور ثابت و دور متغير تقسیم می شوند.در بوستر پمپ هاي آبرساني برای جلوگيري از ضربه الکتريکي و مکانيکي اوليه در زمان استارت پمپ از اينورتر (inverter) که باعث راه اندازي آرام الکتروموتور از دور کم و به تدريج افزايش دور و قدرت پمپ مي گردد استفاده مي شود همچنين در صورتي که با تکميل توان پمپ در حداکثر دور حجم آبدهي و يا فشار آب کافي نباشد پمپ دوم بطور اتوماتيک وارد مدار مي شود.

از سیستم PLC برای تغيير استارت نوبتي پمپ ها استفاده می شود(ویژه بوستر پمپ های آب رسانی که دائما در حال کار هستند).به سيستم تعيين کننده نوبت استارت پمپ هاي بوستر Change Over مي گويند.

مدل های مختلف بوستر پمپ ها را در زیر مشاهده کنید:

 

 

 


جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.