خرید بوستر پمپ آبرسانی پنتاکس
۱۴ آذر

بوستر پمپ پنتاکس

بوستر پمپ پنتاکس

بوسترپمپ چیست؟

بوسترپمپ ها يا بوستر ست ها ، مجموعه هاي صنعتي هستند که با ترکيب موازي ۲ و يا تعداد بيشتري از پمپ ها ، باعث افزايش عملکرد تک پمپ ها مي شوند.

الکتروپمپ هاي پنتاکس چیست؟

الکتروپمپ هاي پنتاکس سريCM T  در مصارف کشاورزی و آتش نشانی و خانگی و بوسترپمپ ها کاربرد دارند.

خرید بوستر پمپ آبرسانی پنتاکس

بوستر پمپ آبرسانی پنتاکس

جنس بدنه الکتروپمپ هاي پنتاکس سريCM T از چدن و پروانه از جنس چدن و يا برنز مي باشند و درساخت بوستر پمپ آبرساني و آتش نشاني مورد استفاده قرار مي گيرند.

هد بوستر پمپ (بوستر ست) همان هد هر يک از پمپ ها بوده و دبي ، مجموع دبي هاي هريک از پمپ ها مي باشد.

اندیس T در بوستر پمپ های پنتاکس علامت سه فاز بودن آن بوسترپمپ است .

پسوند WO در بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی نشانه آن است که بوسترپمپ بدون تابلو برق است و قابلیت نصب تابلو برق هم به صورت دور ثابت و هم به صورت دور متغير را دارا مي باشند.

بوستر پمپ ها مواقعي استفاده مي شوند که تغييرات مصرف را در سيستم هاي آبرساني يا آتش نشاني داشته باشد.

اعداد هد و دبي ارائه شده براي پمپ هاي آبرساني و آتش نشاني پنتاکس نشان دهنده حداكثر دبي و حداكثر هد مي باشد، ولي دياگرام انتخاب پمپ هاي آبرساني و آتش نشاني پنتاکس نيز براي انجام بررسي بيشتر و انتخاب دقيق پمپ مورد نياز در تصاوير فوق ارائه شده است.

قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما” با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمي باشد. زيرا قطر لوله مکش و دهش بايد طوري در نظر گرفته شود که حداکثر سرعت آب در لوله مکش پمپ از ۲ متر بر ثانيه تجاوز ننمايد و جهت استفاده کارشناسان دياگرام انتخاب تقريبي قطر لوله هاي سيستم هاي آبرساني نيز در تصاوير فوق ارائه گرديده است .
انواع پمپ هاي آبرساني و آتش نشاني پنتاکس (PENTAX) ساخت کشور ايتاليا هستند و بدليل دارابودن از مدرن ترین تکنولوژي طراحي هيدروليکي علاوه بر دارا بودن راندمان و بازده بالاتر از مدل هاي مشابه ، داراي دوام و طول عمر بالاتر، ابعاد کوچکتر ، کاهش تلفات گرمايي ونتيجتا” مصرف برق پايين تر ،موتور نصبي کوچکتر، سيل مکانيکي فابريک و کارکرد آرام و بدون صدا مي باشند.

 


جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.