فروش دیگ فولاد بخار پاکفن
۲۱ آذر

دیگ فولادی بخار پاکفن

دیگ فولادی بخار پاکفن

برخی ویژگی های دیگ های بخار عمودی پاک فن

فروش دیگ فولاد بخار پاکفن

دیگ فولاد بخار پاکفن

استاندارد طراحی : B.S 2790 & E.N 12953 (edition 2011)

گواهینامه تاییدیه نقشه از شرکت Lloyd s Register انگلستان

استاندارد مصرفی :

ورق: B.S 1501-151 GR.430A , ASTMA516 GR.70 , DIN17155-17MN4

لوله آتش خوار : B.S 3059 , EN 10216 PART1H.F.S , DIN17175-ST35.8

ظرفیت ساخت : ۱۳۲Ph/Hr) 60Kg/Hr To (1100 Ph/Hr)500 Kg/Hr)

فشار کاری : ۶ تا ۱۰ بار

دمای بخار اشباع شده ۱۸۵ درجه سانتیگراد

انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای ۶۰۰±۲۰ درجه سانتیگراد

انجام تست گرم بر روی کلیه بویلر ها

دارای گواهینامه برچسب انرژی Grade A با بازدهی بیش از ۸۵ درصد

استفاده از توربولاتور در تیوب های پاس ۳ جهت افزایش ۵ الی ۱۵ درصدی راندمان بویلر

ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE

دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی

ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book


جهت دریافت لیست قیمت ها با بخش فروش شرکت نوین تاسیسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵ – ۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴ – ۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگیرید.

برچسب ها:دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),فروش دیگ فولاد بخار پاکفن ۶۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۶۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),قیمت دیگ فولاد بخار پاکفن ۶۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),دیگ فولاد بخار پاکفن,فروش دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),قیمت دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۲۵ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),فروش دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۲۵ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),فروش دیگ فولاد بخار پاکفن ۵۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),قیمت دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۲۵ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۲۵ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۲۵ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),فروش خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),فروش دیگ فولاد بخار پاکفن ۳۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),دیگ فولاد بخار پاکفن ۳۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),دیگ فولاد بخار پاکفن ۴۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),فروش دیگ فولاد بخار پاکفن ۴۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),,قیمت دیگ فولاد بخار پاکفن ۵۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),,,,قیمت خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۱۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),دیگ فولاد بخار پاکفن ۳۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۳۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),فروش دیگ فولاد بخار پاکفن ۳۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),قیمت دیگ فولاد بخار پاکفن ۴۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),قیمت دیگ فولاد بخار پاکفن ۴۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),, دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),فروش دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),قیمت دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),فروش دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),قیمت دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۳۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),,قیمت دیگ فولاد بخار پاکفن ۳۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۴۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۴۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),,, دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),فروش دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۲۵ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۲۵ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),قیمت دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۲۵ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۲۵ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۲۵۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),قیمت دیگ فولاد بخار پاکفن ۳۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),دیگ فولاد بخار پاکفن ۴۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),دیگ فولاد بخار پاکفن ۴۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),فروش دیگ فولاد بخار پاکفن ۴۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),دیگ فولاد بخار پاکفن ۵۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),خرید دیگ فولاد بخار پاکفن ۵۰۰ کیلوگرم بر ساعت(ایستاده),,