فروش دیگ فولادی دابوصنعت
۲۲ آذر

دیگ فولادی دابوصنعت

دیگ فولادی دابوصنعت

دیگ فولادی آبگرم ۱۰ بار دابو صنعت از نوع سه پاس واقعی با پلاک استاندارد می باشد.
قیمت های دیگ فولادی دابو صنعت بدون مشعل می باشد.
ساخت دستگاه مطابق با استاندارد ES:BS 12953 و DIN آلمان می باشد.
جنس ورقها ، لوله ها و نوع بازرسی و تست های ناجم گرفته ، در هنگاه دریافت پیش فاکتور به صورت جداگانه تقدیم مشتری میگردد.
عمر دیگ فولادی در حدود ۲۵ سال می باشد.

 

 

دیگ فولادی آبگرم ۱۰ بار سه پاس دابو صنعت

   مدل ظرفیت حرارتی(kcal/hr)  طول(cm)  عرض(cm) ارتفاع(cm)
 MFRE3.8 ۸۰۰۰۰   ۱۲۵   ۸۰ ۱۱۰
 MFRE3.10  ۱۰۰۰۰۰   ۱۳۵   ۸۵  ۱۲۰
MFRE3.12 ۱۲۰۰۰۰   ۱۶۵ ۸۵۰ ۱۲۰
 MFRE3.15 ۱۵۰۰۰۰  ۱۷۸  ۱۰۰  ۱۳۰
  MFRE3.20  ۲۰۰۰۰۰  ۱۷۸  ۱۰۶  ۱۳۵
 MFRE3.25 ۲۵۰۰۰۰  ۱۸۲  ۱۱۵  ۱۴۵
 MFRE3.30 ۳۰۰۰۰۰  ۱۸۵  ۱۱۵  ۱۴۵
 MFRE3.35  ۳۵۰۰۰۰  ۲۱۵  ۱۱۵  ۱۴۵
 MFRE3.40 ۴۰۰۰۰۰   ۲۱۵ ۱۲۰  ۱۶۰
 MFRE3.60 ۵۰۰۰۰۰  ۲۲۰  ۱۴۰
  MFRE3.60  ۶۲۵۰۰۰  ۲۲۰  ۱۵۲  ۱۷۰
 MFRE3.75 ۷۵۰۰۰۰  ۲۳۵  ۱۵۲  ۱۹۰
 MFRE3.87 ۸۷۵۰۰۰   ۲۴۵   ۱۵۲  ۱۹۰
 MFRE3.100  ۱۰۰۰۰۰۰   ۲۶۵   ۱۶۰  ۲۰۰
MFRE3.120 ۱۲۰۰۰۰۰   ۲۹۵
 MFRE3.150 ۱۵۰۰۰۰۰  ۳۰۵  ۱۰۰  ۱۳۰
  MFRE3.170  ۱۸۰۰۰۰۰  ۳۲۰  ۱۹۰  ۲۳۰
 MFRE3.200 ۲۰۰۰۰۰۰  ۳۴۰  ۱۹۵  ۲۴۰
 MFRE3.250 ۲۵۰۰۰۰۰  ۳۷۰  ۲۱۰  ۲۶۰
 MFRE3.300  ۳۰۰۰۰۰۰  ۳۸۵  ۲۱۰  ۲۶۰

جهت دریافت لیست قیمت ها با بخش فروش شرکت نوین تاسیسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵ – ۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴ – ۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگیرید.