فروش سایت گلاس
۱۲ دی

سایت گلاس فلنج دار و دنده ای

سایت گلاس فلنج دار و دنده ای

سایت گلاس(شیشه رویت)
سایت گلاس تجهیزی برای عبور سیال می باشد که با استفاده از شیشه های تعبیه شده امکان مشاهده حرکت سیال، رنگ و میزان شفافیت آن وجود دارد. درواقع با استفاده از سایت گلاس ها، می توان شیرها، صافی ها، مبردها و تله بخارهای مسدود شده را تشخیص داد. به طور مثال وجود حباب و یا کف در سیستم تبرید نشان از عدم کارکرد صحیح یکی از قسمت ها می باشد. نشت در سیستم مبرد، افتفشار بیش از حد در فیلترهای نصب شده و یا مسدود شدن یکی دیگر از تجهیزات از عیوب معمول چنین سیستم هایی می باشد. به طور مثال در زمانیکه اپراتور، مایع کف آلود را در سایت گلاس مشاهده می­کند به راحتی از وجود ایراد در سیستم با خبر می شود.

کاربردها:

۱-درخطوطی که توده ای از ذرات جامد (همانند رزین، پودر های غیر ارگانیک و محصولات غذایی) در حال عبور هستند، سایت گلاس ها امکان مشاهده میزان مخلوط شدن مواد با یکدیگر و همچنین حرکت جریان را فراهم می ­سازد.

۲-در زمان تمیز کردن خطوط، سایت گلاس ها امکان مشاهده باقی مانده و مواد خارجی غیر معمول را فراهم می­سازد.

۳-در خطوط بخار، امکان رویت سیال مایع شده را فراهم می سازد تا در صورت وجود، اپراتور سریعاً به حذف آن اقدام نماید.

۴-درخطوطی که نیاز به روغن کاری تجهیزات می باشد، از سایت گلاس استفاده شده تا رنگ روغن و همچنین تمام شدن یا نشدن آن توسط اپراتور قابل تشخیص باشد. سایت گلاس یا مایع نما درسیستم تبرید در۲ نوع وجود دارد .

۱-سایت گلاس در بدنه کمپرسورجهت رویت وضعیت روغن کارتل.

سایت گلاس یا دریچه دید روغن برای دیدن وضعیت روغن نصب شده همیشه باید کمپرسور به جهتی نصب گردد گه دریچه دید یاسایت گلاس روغن درمعرض دید اپراتور باشد اندازه روغن ،وضعیت روغن ازنظرآلودگی واسیدی شدن واحتمال حل شدن در مبرد.دربعضی ازکمپرسورها دردوطرف کارتل سایت گلاس وجود دارد. اگر روغن داخل سیستم را که از شیشه سایت گلاس درصورت تمیزی کاملا دیده می شود ببینیم باید بی رنگ بوده ویا اگر رنگ روغن روشن متمایل به قهوه ای باشد روغن سالم و اگر رنگ آن تیره باشد روغن باید تعویض گردد.

۲-سایت گلاس درخط مایع جهت رویت مایع گاز

سایت گلاس در خط مایع درست قبل از شیر انبساط و بعد از هر وسیله ی جنبی دیگر خط مایع نصب می شود.درصورتی که مسیر لوله کشی خط لیکوئید زیاد باشدممکن است از تعداد بیشتری سایت گلاس استفاده شود. در سیستمی که صحیح کار می کند مبرد به صورت مایع دیده می شود . اگر مبرد داخل سایت گلاس بصورت حباب دار و کف آلود سفید باشد نشانه آن است که مایع کمی در حال عبور است . بیشتر سایت گلاس ها رطوبت داخل سیستم را نیز نشان میدهند . وجود رطوبت در سیستم با تغییر رنگ نشان دهنده ی رطوبت مشخص می گردد.

نمونه هایی از این محصول را در زیر مشاهده کنید:

سایت گلاس استیل سایز۱/۲ اینچ

فروش سایت گلاس استیل سایز1/2 اینچ

سایت گلاس استیل سایز۱/۲ اینچ

سایز : ۱/۲ اینچ

نوع اتصال: دنده مطابق استانداردDIN2999 Std
جنس بدنه: CF8M
ماکزیمم فشار قابل تحمل ۱۶ Kg/cm2
ماکزیمم دمای کاری ۲۴۰°C در فشار کاری ۱۰ kg/cm2

 


سایت گلاس استیل سایز ۳/۴ اینچ

خرید سایت گلاس استیل سایز 3/4 اینچ

سایت گلاس استیل سایز ۳/۴ اینچ

سایز : ۳/۴ اینچ
نوع اتصال: دنده مطابق استانداردDIN2999 Std
جنس بدنه: CF8M
ماکزیمم فشار قابل تحمل ۱۶ Kg/cm2
ماکزیمم دمای کاری ۲۴۰°C در فشار کاری ۱۰ kg/cm2


سایت گلاس استیل سایز ۱ اینچ

فروش سایت گلاس استیل سایز 1 اینچ

سایت گلاس استیل سایز ۱ اینچ

سایز : ۱ اینچ
نوع اتصال: دنده مطابق استانداردDIN2999 Std
جنس بدنه: CF8M
ماکزیمم فشار قابل تحمل ۱۶ Kg/cm2
ماکزیمم دمای کاری ۲۴۰°C در فشار کاری ۱۰ kg/cm2


سایت گلاس استیل سایز ۱٫۱/۲ اینچ

فروش سایت گلاس استیل سایز 1/2.1

سایت گلاس استیل سایز ۱٫۱/۲ اینچ

سایز : ۱٫۱/۲ اینچ
نوع اتصال: دنده مطابق استانداردDIN2999 Std
جنس بدنه: CF8M
ماکزیمم فشار قابل تحمل ۱۶ Kg/cm2
ماکزیمم دمای کاری ۲۴۰°C در فشار کاری ۱۰ kg/cm2


سایت گلاس استیل سایز  ۱٫۱/۴ اینچ

فروش سایت گلاس استیل سایز 1.1/4 اینچ

سایت گلاس استیل سایز ۱٫۱/۴ اینچ

سایز : ۱٫۱/۴ اینچ
نوع اتصال: دنده مطابق استانداردDIN2999 Std
جنس بدنه: CF8M
ماکزیمم فشار قابل تحمل ۱۶ Kg/cm2
ماکزیمم دمای کاری ۲۴۰°C در فشار کاری ۱۰ kg/cm2


جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.

برچسب ها :,سایت گلاس استیل سایز ۳/۴ اینچ,فروش سایت گلاس استیل سایز ۳/۴ اینچ,خرید سایت گلاس استیل سایز ۳/۴ اینچ,قیمت سایت گلاس استیل سایز ۳/۴ اینچ,سایت گلاس استیل سایز ۱ اینچ,فروش سایت گلاس استیل سایز ۱ اینچ,,سایت گلاس استیل سایز ۱٫۱/۲ اینچ,,خرید سایت گلاس استیل سایز ۱ اینچ,قیمت سایت گلاس استیل سایز ۱ اینچ,سایت گلاس استیل سایز ۱٫۱/۴ اینچ,فروش سایت گلاس استیل سایز ۱٫۱/۴ اینچ,خرید سایت گلاس استیل سایز ۱٫۱/۴ اینچ,قیمت سایت گلاس استیل سایز ۱٫۱/۴ اینچ,فروش سایت گلاس استیل سایز ۱٫۱/۲ اینچ,,سایت گلاس استیل سایز ۱/۲ اینچ,فروش سایت گلاس استیل سایز ۱/۲ اینچ,خرید سایت گلاس استیل سایز ۱/۲ اینچ,قیمت سایت گلاس استیل سایز ۱/۲ اینچ,خرید سایت گلاس استیل سایز ۱٫۱/۲ اینچ,قیمت سایت گلاس استیل سایز ۱٫۱/۲ اینچ,