قیمت شیر فشار شکن بخار دنده ای با تنظیم آسان
۱۰ دی

شیر فشار شکن آب و بخار

شیر فشار شکن آب و بخار

کاهش فشار بخار توليد شده در بويلر واحدهاي صنعتي، غالباً يکي از الزامات استفاده از بخار در کاربردهاي فرايندي است. تنظيم دقيق فشار نيز يکي از پيش نيازهاي استفاده از بخار صنعتي در کاربردهاي مختلف مي باشد. ايستگاه تقليل فشار بخار(Pressure Reducing Station) فشار بخار خروجي از بويلر را متناسب با مقادير کنترلي مناسب کاهش داده و تنظيم مي نمايد. شرکت مهندسي فران با همکاري با سازندگان اروپايي شيرهاي کنترل فشار خدمات مربوط به طراحي، تأمين و ساخت اين ايستگاهها را براي صنايع مختلف ارائه مي نمايد.
بسياري از پلنت هاي صنعتي براي کاربرد هاي متنوع در توليد محصول، گرمايش ساختمان هاي مختلف، حفظ درجه حرارت فرايند(steam tracing) ، راه اندازي اضطراري پمپ ها به وسيله توربينهاي بخار کوچک در صورت قطع برق و حريق(auxiliary power) و يا توليد برق توسط توربين بخار نيروگاه بخار از بخار فوق گرم استفاده مي کنند. در کاربردهاي متنوع نامبرده شده در بالا گهگاه فشار مورد استفاده در واحد هدف، بسيار پايين تر از فشار بخار توليد شده در بويلر مي باشد که ممکن است در واحدي ديگر مورد نياز باشد. در اين حالت مي بايست يک ايستگاه تقليل فشار بخار براي کاهش فشار بخار طراحي، ساخته و نصب گردد.

ايستگاه تقليل فشار بخار بسيار پيچيده تر از يک شير کاهنده فشار تنها مي باشد که در مسير بخار پر فشار قرار گيرد. مي بايست محاسبات دقيق از نظر سرعت بخار قبل و بعد از ايستگاه، لوله کشي مناسب و سيستم ايمني درخور صورت پذيرد.

کاهش سرمايه گذاري اوليه براي تجهيزات پايين دست بويلر
کاهش هزينه هاي بهره برداري پلنت به دليل پايين آمدن flash steam
فشار اشباع بخار وابسته به دماست بنابراين کنترل فشار سبب کنترل غير مستقيم دماي بخار نيز مي گردد بنابراين نيازي به تجهيزات اضافي براي کنترل دماي بخار نخواهد بود
ايجاد انعطاف پذيري براي تامين بخار در فشارهاي گوناگون براي بخش هاي مختلف پلنت با استفاده از يک يا چند بويلر با تنظيمات و طراحي کاملا يکسان و پرهيز از طراحي هاي گوناگون و هزينه اضافي نصب و بهره برداري از چندين سيستم بخار غير مشابه
در برخي ايستگاه هاي تقليل فشار بخار به دليل نياز به کنترل شرايط بالادستي جهت حساسيت بالا به نوسانات شرايط بخار در پايين دست و وجود احتمال آسيب ديدن تجهيزات پايين دستي از نوع back pressure regulator استفاده مي شود.

دو گروه کلي شيرهاي تنظيم و کاهنده فشار براي ايستگاه تقليل فشار بخار وجود دارد که در هر کدام از حالات بالا کاربرد دارند:

شيرهاي کاهنده خود-تحريک که به ورودي و توان خارج از سيستم براي انجام وظيفه نياز ندارند.
شيرهاي کاهنده فشار با تحريک کننده الکتريکي يا نيوماتيکي با سيستم کنترل خارجي.
آخرين معيارهاي انتخاب نوع شير به ترتيب نيازمندي هاي سيستم و ترجيح کارفرما بر اساس ميزان دسترسي کنترلي و هزينه در دسترس براي خريد مي باشد.
سيستم تقليل فشار بخار با استفاده از شير خود تحريک(Self-Regulating)

شرکت مهندسي فران در اين ايستگاههاي تقليل فشار از شيرهاي خود تحريک استفاده مي کند که مهمترين مزيت آن تنظيم دقيق فشار پايين دست بدون وابستگي به نوسانات فشاري بالادست و فشار ورودي به ايستگاه تقليل فشار مي باشد.

ويژگي هاي ايستگاه تقليل فشار خود تحريک، مهندسي شده توسط شرکت مهندسي فران به شرح ذيل مي باشد:

طراحي شده بر اساس برترين روش هاي تجربي مهندسي بخار
فشار پايين دست تنظيم شده قابل اطمينان
عدم وابستگي به فشار ورودي
شيراطمينان سايز شده بر اساس بيشينه ظرفيت ايستگاه تقليل فشار
طراحي خاص براي کاهش صدا در طول کارکرد
طراحي مستحکم و منحصر به فرد
قابل استفاده در سيستم هاي در خطر انفجار بدون نياز به گواهينامه ايمني
عملکرد يکسان در دبي هاي کاهش يافته سيستم
واکنش سريع به نوسان فشار بالادست براي تنظيم فشار خروجي
آماده براي نصب سريع
تعمير و نگهداري ساده

سيستم تقليل فشار بخار با استفاده از شير کنترلي مجهز به کنترلر PID

آلترناتيو دوم ايستگاه هاي تقليل فشار بخار، استفاده از شير کنترلي مجهز به کنترلر PID مي باشد. شرکت مهندسي فران اين ايستگاه ها را در مدارهاي بخار اشباع يا فوق داغ با استفاده از شير کنترل نيوماتيکي و کنترلر PID با هدف ايجاد اطمينان از دقت بالا و از بين بردن نوسانات فشار بخار پايين دست شير کنترلي مهندسي و تأمين مي نمايد.

ويژگي هاي ايستگاه تقليل فشار با استفاده از شيرهاي کنترلي مجهز به کنترلر PID

Bellow seal valve هاي تائيد شده
قابل تامين تا سايز ۱۰ اينچ
بدون نياز به تعميرات در طول عمر کاري شير
قابل تأمين براي فشارهاي بخار بالا
درباره شیر های فشار شکن:
اين دستگاه با دامنه تنظيم فشار از (۱۶-.۰۲)bar سايز ولو از DN15 تا DN100 وبا فشار نامي PN16 يا PN25 يا PN40 تا دماي ۳۵۰ درجه سانتي گراد در خطوط بخار قابل استفاده مي باشد.
ولو تقليل فشار،فشار خروجي را به صورت خودكار كنترل مي كند.
تا در فشار تنظيم شده به صورت ثابت باقي بماند.
ولو در حالت نرمال باز بوده و با افزايش فشار خروجي به تدريج بسته مي شود.
موقعيت پلاگ و فضاي آزاد ما بين پلاگ و سيت مقدار جريان بخار خروجي را كنترل مي كند.فشار خروجي كنترل شده از طريق منبع كندانس و خط كنترل به سمت ديافراگم انتقال داده شده ودر موقعيت نيروي معكوس قرار مي گيرد.اين نيرو همانند نيروي وارده از سوي فنر ها براي تنظيم موقعيت پلاگ ولي در جهت عكس مورد استفاده قرار مي گيرد.ميزان نيروي از سوي فنر ها توسط مهره تنظيم قابل تغيير مي باشد.اين دستگاه به يك قطعه آكاردئوني استينلس استيل تجهيز شده سات كه بوسيله آن فشار ورودي بالانس مي شود.فشار ورودي بر روي سطح خارجي قطعه آكاردئوني وارد شده و بدين ترتيب نيرو هاي وارده بر روي سطح پلاگ،توسط اين نيروي معكوس خنثي مي شوند.

شیرهای فشار شکن آب دارای ویژگی های زیر است:

شير فشار شكن فلنج دار مخصوص عملكرد آب

ابعاد : سايز:۱/۲ الي ۶اينچ

شیرهای فشار شکن بخار دارای ویژگی های زیر می باشد:

اين دستگاه با دامنه تنظيم فشار از (۱۶-.۰۲)bar سايز ولو از DN15 تا DN100 وبا فشار نامي PN16 يا PN25 يا PN40 تا دماي ۳۵۰ درجه سانتي گراد در خطوط بخار قابل استفاده مي باشد.
ولو تقليل فشار،فشار خروجي را به صورت خودكار كنترل مي كند.
تا در فشار تنظيم شده به صورت ثابت باقي بماند.
ولو در حالت نرمال باز بوده و با افزايش فشار خروجي به تدريج بسته مي شود.
موقعيت پلاگ و فضاي آزاد ما بين پلاگ و سيت مقدار جريان بخار خروجي را كنترل مي كند.فشار خروجي كنترل شده از طريق منبع كندانس و خط كنترل به سمت ديافراگم انتقال داده شده ودر موقعيت نيروي معكوس قرار مي گيرد.اين نيرو همانند نيروي وارده از سوي فنر ها براي تنظيم موقعيت پلاگ ولي در جهت عكس مورد استفاده قرار مي گيرد.ميزان نيروي از سوي فنر ها توسط مهره تنظيم قابل تغيير مي باشد.اين دستگاه به يك قطعه آكاردئوني استينلس استيل تجهيز شده سات كه بوسيله آن فشار ورودي بالانس مي شود.فشار ورودي بر روي سطح خارجي قطعه آكاردئوني وارد شده و بدين ترتيب نيرو هاي وارده بر روي سطح پلاگ،توسط اين نيروي معكوس خنثي ميشوند.

ویژگی های شیرفشار شکن آبی:
شير فشار شكن مناسب براي مكان هاي با محدوديت فضا وقابل تنظيم آسان
سايز:۱/۲ الي ۱ اينچ

قیمت شیر فشار شکن چدنی فلنجدار بخار آب

شیر فشار شکن چدنی فلنجدار بخار آب

فروش شیر فشار شکن

شیر فشار شکن

قیمت شیر فشارشکن

شیر فشارشکن

خرید شیر فشار شکن آب

شیر فشار شکن آب

خرید شیر فشار شکن بخار

شیر فشار شکن بخار

قیمت شیر فشار شکن بخار چدنی

شیر فشار شکن بخار چدنی

قیمت شیر فشار شکن بخار دنده ای با تنظیم آسان

شیر فشار شکن بخار دنده ای با تنظیم آسان


جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.

برچسب ها:شیر فشار شکن چدنی فلنجدار بخار آب,فروش شیر فشار شکن چدنی فلنجدار بخار آب,خرید شیر فشار شکن چدنی فلنجدار بخار آب,قیمت شیر فشار شکن چدنی فلنجدار بخار آب,,انواع شیر فشار شکن چدنی فلنجدار بخار آب,مشخصات شیر فشار شکن چدنی فلنجدار بخار آب,,,,,شیر فشار شکن,قیمت شیر فشار شکن,فروش شیر فشار شکن,خرید شیر فشار شکن,انواع شیر فشار شکن,مشخصات شیر فشار شکن,شیر فشار شکن بخار,فروش شیر فشار شکن بخار,خرید شیر فشار شکن بخار,قیمت شیر فشار شکن بخار,,شیر فشارشکن,قیمت شیر فشارشکن,خرید شیر فشارشکن,,فروش شیر فشارشکن,شیر فشار شکن آب,فروش شیر فشار شکن آب,قیمت شیر فشار شکن آب,خرید شیر فشار شکن آب,شیر فشار شکن بخار چدنی,فروش شیر فشار شکن بخار چدنی,خرید شیر فشار شکن بخار چدنی,قیمت شیر فشار شکن بخار چدنی,,شیر فشار شکن بخار دنده ای با تنظیم آسان,فروش شیر فشار شکن بخار دنده ای با تنظیم آسان,خرید شیر فشار شکن بخار دنده ای با تنظیم آسان,قیمت شیر فشار شکن بخار دنده ای با تنظیم آسان,