فروش صافی کلاس 300 کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#
۱۲ دی

صافی فلنج دار و دنده ای

صافی فلنج دار و دنده ای

صافی چدنی فلنجدار توری استنلس STRAINER PN16

فروش صافی چدنی فلنجدار توری استنلس STRAINER PN16

صافی چدنی فلنجدار توری استنلس STRAINER PN16

مدل صافی : استرينر چدني فلنجدار
برند صافی : وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا
نوع صافی : نوع Y
استاندارد : DIN
محرک : دستی
نوع فشار : فشار متوسط
نوع اتصال : فلنج
جنس بدنه : چدن
جنس توری : استنلس استیل
کاربرد : گاز- مایع- هوا- نفت- آب
ویژگی : قابل تعویض بودن توری
گروه رنگ : سبز- آبی

 


صافی کلاس ۸۰۰ استنلس استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A182 F316L SCRD 800#

خرید صافی کلاس 800 استنلس استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A182 F316L SCRD 800#

صافی کلاس ۸۰۰ استنلس استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A182 F316L SCRD 800#

نوع صافی : نوع Y

نوع فشار : فشار متوسط
نوع اتصال : رزوه ای
جنس بدنه : استنلس استسل
جنس توری : استنلس استیل
کاربرد : گاز- مایع- هوا- نفت- آب
ویژگی : قابل تعویض بودن توری- توری از جنس فولاد ضد زنگ و ضد اسید
گروه رنگ : نقره ای

 


صافی کلاس ۳۰۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#

فروش صافی کلاس 300 کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#

صافی کلاس ۳۰۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#

نوع صافی : نوع Y
محرک : پنوماتیک
نوع فشار : فشار قوی
نوع اتصال : فلنج
جنس بدنه : کربن استیل
جنس توری : استنلس استیل
کاربرد : مایع- نفت- آب
ویژگی : قابل تعویض بودن توری
گروه رنگ : سیاه

 


صافی کلاس ۱۵۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 150#

فروش صافی کلاس 150 کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER-VALVE CS A216 WCB 150#

صافی کلاس ۱۵۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 150#

نوع صافی : نوع Y
محرک : پنوماتیک
نوع فشار : فشار متوسط
نوع اتصال : فلنج
جنس بدنه : کربن استیل
جنس توری : استنلس استیل
کاربرد : مایع- هوا- نفت- آب
ویژگی : قابل تعویض بودن توری

 


صافی فولادی کلاس ۸۰۰ کربن استیل ساکت STRINER VALVE CS A105 SW 800#

فروش صافی فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت STRINER-VALVE CS A105 SW 800#

صافی فولادی کلاس ۸۰۰ کربن استیل ساکت STRINER VALVE CS A105 SW 800#

نوع صافی : نوع Y
محرک : پنوماتیک
نوع فشار : فشار قوی
نوع اتصال : جوشی
جنس بدنه : کربن استیل
جنس توری : استنلس استیل
کاربرد : مایع- هوا

 


صافی کلاس ۸۰۰ کربن استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A105 SCRD 800#

فروش صافی کلاس 800 کربن استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A105 SCRD 800#

صافی کلاس ۸۰۰ کربن استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A105 SCRD 800#

نوع صافی : نوع Y
محرک : پنوماتیک
نوع فشار : فشار قوی
نوع اتصال : رزوه ای
جنس بدنه : کربن استیل
جنس توری : استنلس استیل
کاربرد : مایع- هوا


جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.

برچسب ها:صافی چدنی فلنجدار توری استنلسSTRAINER PN16,فروش صافی چدنی فلنجدار توری استنلسSTRAINER PN16,خرید صافی چدنی فلنجدار توری استنلسSTRAINER PN16,قیمت صافی چدنی فلنجدار توری استنلسSTRAINER PN16,,صافی فولادی کلاس ۸۰۰ کربن استیل ساکت STRINER-VALVE CS A105 SW 800#,فروش صافی فولادی کلاس ۸۰۰ کربن استیل ساکت STRINER-VALVE CS A105 SW 800#,,خرید صافی فولادی کلاس ۸۰۰ کربن استیل ساکت STRINER-VALVE CS A105 SW 800#,قیمت صافی فولادی کلاس ۸۰۰ کربن استیل ساکت STRINER-VALVE CS A105 SW 800#,صافی کلاس ۱۵۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER-VALVE CS A216 WCB 150#,فروش صافی کلاس ۱۵۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER-VALVE CS A216 WCB 150#,خرید صافی کلاس ۱۵۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER-VALVE CS A216 WCB 150#,قیمت صافی کلاس ۱۵۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER-VALVE CS A216 WCB 150#,,,صافی کلاس ۳۰۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#,فروش صافی کلاس ۳۰۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#,خرید صافی کلاس ۳۰۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#,قیمت صافی کلاس ۳۰۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#,,,صافی کلاس ۸۰۰ استنلس استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A182 F316L SCRD 800#,فروش صافی کلاس ۸۰۰ استنلس استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A182 F316L SCRD 800#,خرید صافی کلاس ۸۰۰ استنلس استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A182 F316L SCRD 800#,قیمت صافی کلاس ۸۰۰ استنلس استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A182 F316L SCRD 800#,,صافی کلاس ۸۰۰ استنلس استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A182 F316L SCRD 800#,فروش صافی کلاس ۸۰۰ استنلس استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A182 F316L SCRD 800#,خرید صافی کلاس ۸۰۰ استنلس استیل دنده استرینر STRINER VALVE CSA182 F316L SCRD 800#,قیمت صافی کلاس ۸۰۰ استنلس استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A182 F316L SCRD 800#,صافی کلاس ۳۰۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#,قیمت صافی کلاس ۳۰۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#,خرید صافی کلاس ۳۰۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#,فروش صافی کلاس ۳۰۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 300#,صافی کلاس ۱۵۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 150#,فروش صافی کلاس ۱۵۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 150#,خرید صافی کلاس ۱۵۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 150#,قیمت صافی کلاس ۱۵۰ کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 150#,,صافی فولادی کلاس ۸۰۰ کربن استیل ساکت STRINER VALVE CS A105 SW 800#,فروش صافی فولادی کلاس ۸۰۰ کربن استیل ساکت STRINER VALVE CS A105 SW 800#,خرید صافی فولادی کلاس ۸۰۰ کربن استیل ساکت STRINER VALVE CS A105 SW 800#,قیمت صافی فولادی کلاس ۸۰۰ کربن استیل ساکت STRINER VALVE CS A105 SW 800#,,,,صافی کلاس ۸۰۰ کربن استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A105 SCRD 800#,فروش صافی کلاس ۸۰۰ کربن استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A105 SCRD 800#,,,خرید صافی کلاس ۸۰۰ کربن استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A105 SCRD 800#,قیمت صافی کلاس ۸۰۰ کربن استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A105 SCRD 800#,,