فروش قطعات و لوازم برج های خنک کننده
۱۱ مهر

قطعات و لوازم برج های خنک کننده

قطعات و لوازم برج های خنک کننده

 

فروش نازل طرح بالتیمور رودنده

101

فروش پروانه برج خنک کننده

102

فروش نازل رودنده

103

فروش قطره گیر برج خنک کننده

104

فروش آب پخش کن برج های مدور

105

فروش لوله تقسیم آب

106

فروش نازل طرح بل

107

فروش قطره گیر برج خنک کننده

108

فروش نازل سختی گیر رودنده

109

فروش نازل طرح بالتیمور

110

فروش نازل مربع پاش

111

فروش فیلتر شنی

112

قیمت نازل سختی گیر , فیلتر شنی

113

قیمت نازل سختی گیر رودنده

114

فروش نازل سختی گیر

115

فروش نازل چپقی تودنده

116

فروش نازل چپقی دنده ای

117

فروش نازل چپقی وایرواشر رودنده

118

فروش نازل حلزونی

119

قیمت نازل حلزونی

120

فروش نازل برج های سانتریفیوژ

121

فروش قطعات و لوازم برج های خنک کننده

122

فروش نازل چپقی

123

فروش نازل چپقی با درب متحرک

124

فروش نازل چپقی برج

125

فروش نازل برج های بزرگ و نیروگاهی

126

فروش نازل بالتیمور رونده

127

فروش نازل ایرواشری

128

فروش نازل ایرواش جنس برنج

129

فروش موتور پروانه برج

130

فروش قطره گیر مخصوص برج خنک کننده مکعبی

131

فروش انواع پکینگ رندوم اسپلش

132

قیمت پکینگ برج خنک کننده

133

فروش پکینگ برج خنک کننده

134

فروش آب پخش کن جنس ABS

135


جهت دریافت لیست قیمت ها با بخش فروش شرکت نوین تاسیسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵ – ۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴ – ۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگیرید.