قیمت مبدل حرارتی لوله آی ام ال
۰۵ خرداد

مبدل حرارتی استخرIML

مبدل حرارتی استخرIML

مبدل حرارتی پوسته و لوله IML مدل HX161426 دارای این ویژگی ها می باشد:این مدل از مبدل حرارتی IML دارای ظرفیت حرارتی ۱۸۰۰۰کیلوکالری برساعت است. و دارای دبی آب گرم ۱/۶متر مکعب برساعت و دبی آب سرد ۱۰مترمکعب برساعت است.

مبدل حرارتی پوسته و لوله IML مدل HX161427 دارای این ویژگی ها می باشد:این مدل از مبدل حرارتی IML دارای ظرفیت حرارتی ۳۵۰۰۰کیلوکالری برساعت است. و دارای دبی آب گرم ۲/۷متر مکعب برساعت و دبی آب سرد ۱۵مترمکعب برساعت است.

مبدل حرارتی پوسته و لوله IML مدل HX161428 دارای این ویژگی ها می باشد:این مدل از مبدل حرارتی IML دارای ظرفیت حرارتی ۵۰۰۰۰کیلوکالری برساعت است. و دارای دبی آب گرم ۳ متر مکعب برساعت و دبی آب سرد ۲۰مترمکعب برساعت است.

قیمت مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161428

مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161428

سفارش مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161427

مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161427

خرید مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161426

مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161426

قیمت مبدل حرارتی لوله آی ام ال

مبدل حرارتی لوله آی ام ال


جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.

برچسب:مشخصات مبدل حرارتی لوله آی ام ال,گارانتی ,انواع مبدل حرارتی لوله آی ام ال,فروش مبدل حرارتی لوله آی ام ال,خرید مبدل حرارتی لوله آی ام ال,قیمت مبدل حرارتی لوله آی ام ال,سفارش مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161426,فروش مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161426,خرید مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161426,قیمت مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161426,مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161426,خرید مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161427,فروش مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161427,قیمت مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161427,خرید مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161427,سفارش مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161427,مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161427,سفارش مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161428,قیمت مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161428,خرید مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161428,فروش مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161428,مبدل حرارتی لوله IMLمدل HX161428,