خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 40-014
۰۶ دی

مبدل گرمایشی موتورخانه

مبدل گرمایشی موتورخانه

مبدل های حرارتی پرکاربردترین عضو در فرآیندهای شیمیایی هستند و می توان مبدل های حرارتی را در بیشتر واحدهای صنعتی ملاحظه کرد.آنها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال در دمای مختلف را فراهم می کنند.
این عملیات می تواند بین مایع-مایع،گاز-گاز و یا گاز-مایع انجام شود.

مبدل های حرارتی به منظور خنک کردن سیال گرم و یا گرم کردن سیال با دمای پایین تر و یا هر دو مورد استفاده قرار می گیرد.

مبدل های حرارتی در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. این کاربردها شامل صنایع صنعتی ، پالایشگاه ها ، نیروگاه ها ، صنایع ساخت و تولید ، صنایع فرایندی ، صنایع

غذایی و دارویی ، صنایع ذوب فلز ، گرمایش ، تهویه مطبوع ، سیستم های تبرید و کاربرد های فضایی می باشد.

 

مبدل های حرارتی را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:

  • براساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم
  • براساس جهت جریان سیال سرد و گرم
  • براساس مکانیزم انتقال حرارت بین دو سیال سرد و گرم
  • براساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها
  • براساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم

 

فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 42-014

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۲-۰۱۴

خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 24-027

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۴-۰۲۷

فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 28-027

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۸-۰۲۷

خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 34-027

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۳۴-۰۲۷

خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 44-027

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۴-۰۲۷

خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 54-027

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۵۴-۰۲۷

خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 78-027

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۷۸-۰۲۷

فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 48-095

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۸-۰۹۵

خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 20-014

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۰-۰۱۴

قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 26-014

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۶-۰۱۴

خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 36-014

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۳۶-۰۱۴

خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل 40-014

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۰-۰۱۴

 


جهت دریافت لیست قیمت ها با بخش فروش شرکت نوین تاسیسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵ – ۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴ – ۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگیرید.

برچسب ها:قیمت مبدل حرارتی پوسته و لوله,, مبدل حرارتی موتورخانه,,,,,,استیل,,, مبدل حرارتی استیل,, مبدل استخر حرارتی,,,, مبدل حرارتی استیل, مبدل حرارتی صفحه ای استیل, مبدل حرارتی پوسته و لوله استیل, مبدل حرارتی استخر,, مبدل حرارتی چیست, مبدل حرارتی لوله ای,مبدل حرارتی پوسته و لوله, مبدل حرارتی استیل و مسی,,قیمت مبدل حرارتی صفحه ای,قیمت مبدل حرارتی,,,,,,فروش کلرزن استخر,محاسبه ظرفیت مبدل حرارتی استخر,,,انتخاب مبدل حرارتی استخر,,,,لیست مبدل حرارتی پوسته و لوله,,,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۸-۰۹۵,قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۸-۰۹۵,,,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۸-۰۹۵,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۵۴-۰۲۷,مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۵۴-۰۲۷,قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۴-۰۲۷,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۴-۰۲۷,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۴-۰۲۷,مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۴-۰۲۷,,قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۳۴-۰۲۷,,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۵۴-۰۲۷,,,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۳۴-۰۲۷,قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۵۴-۰۲۷,,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۳۴-۰۲۷,مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۸-۰۹۵,مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۷۸-۰۲۷,,مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۳۴-۰۲۷,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۷۸-۰۲۷,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۸-۰۹۵,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۷۸-۰۲۷,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۸-۰۲۷,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۸-۰۲۷,مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۸-۰۲۷,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۴-۰۲۷,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۴-۰۲۷,قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۴-۰۲۷,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۸-۰۲۷,قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۷۸-۰۲۷,,مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۰-۰۱۴,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۰-۰۱۴,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۰-۰۱۴,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۰-۰۱۴,قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۰-۰۱۴,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۳۶-۰۱۴,قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۳۶-۰۱۴,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۰-۰۱۴,,,,مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۶-۰۱۴,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۶-۰۱۴,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۶-۰۱۴,قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۶-۰۱۴,مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۳۶-۰۱۴,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۳۶-۰۱۴,مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۰-۰۱۴,,قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۰-۰۱۴,,,,مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۲۴-۰۲۷,,قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۲-۰۱۴,خرید مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۲-۰۱۴,فروش مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۲-۰۱۴,مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس مدل ۴۲-۰۱۴,