نردبان استخرFLEXINOX
۳۰ فروردین

نردبان استخرFLEXINOX

نردبان استخرFLEXINOX

نردبان استخر FLEXINOX

ضخامت میلهقطر میلهfedcbaتعداد پلهمدل
"1.2435002009462506106642Standard 2
"1.2435002009462506106643Standard 3
"1.24350020011962506106644Standard 4
"1.24350020014462506106645Standard 5
"1.2435002006962506105612Club 2
"1.2435002009462506105613Club 3
"1.24350020011962506105614Club 4
"1.24350020014462506105615Club 5
"1.2435005002252507734403Tow Pices 3
"1.2435005002252507734404Tow Pices 4
"1.24350050063222063010003Easy Accsess 3
"1.24350050063222063010004Easy Accsess 4
نردبان استخر FLEXINOX

جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.