فروش چیلر گازسوز
۲۶ شهریور

چیلر

فروش انواع چیلرها و ارائه خدمات انواع چیلر

 

چيلر (به انگليسي: Chiller) دستگاهي است که حرارت را از مايع (معمولاً آب) بر اساس سيکل تبريد تراکم جذبي يا بخار مي‌زدايد. اين مايع مي‌تواند براي خنک کردن هوا يا دستگاه‌هايي مثل :  انواع هواسازها و انواع فن کوئل ها استفاده شود که معمولاً به صورت سيکل و درون يک مبدل حرارتي جريان دارد. به عنوان يک محصول جانبي ، حرارتي که از مايع جذب شده يا بايد به محيط خارج دفع شود يا براي کارايي‌هاي بالاتر براي مقاصد گرمايي استفاده شود. نگراني‌هايي در مورد طراحي و انتخاب چيلرها وجود دارد. اين نگراني‌ها شامل، کارايي، بازده، تعمير و نگهداري، آسيب‌پذيري‌هاي محيطي است.
چيلرها به دو دسته چيلرهاي تراکمي و چيلرهاي جذبي تقسيم مي‌شوند. شکل ديگر تقسيم‌بندي چيلرها بر اساس شکل خنک شدن ماده مبرد است که به سه دسته آب خنک، هوا خنک و تبخيري تقسيم‌بندي مي‌شوند.

چيلر تراکمي چيست ؟  با استفاده از انرژي الکتريکي و چيلر جذبي با استفاده از انرژي حرارتي باعث ايجاد برودت و سرما مي‌شوند.
در چيلر تراکمي گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم مي‌گردد. اين گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب يا هواي محيط، خنک شده و به مايع تبديل مي‌گردد اين مايع با عبور از شير انبساط يا لوله موئين وارد خنک‌کننده (اواپراتور) مي‌شود که در فشار کمتري قرار دارداين کاهش فشار باعث تبخير مايع گرديده و در نتيجه مايع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخير خود از محيط خنک‌کننده، باعث ايجاد برودت در موادي که با قسمت خنک‌کننده در ارتباطند مي‌گردد. سپس گاز ناشي از تبخير، به کمپرسور منتقل مي‌شود.

با عبور بخار با سرعت در يک مسير هواي کندانسور مکيده مي‌شود. خلاء در کندانسور به علت تبديل بخار به اب و اختلاف حجم بين بخار و اب ايجاد مي‌گردد.

انواع چيلر تراکمي
۱٫چيلر تراکمي با کمپرسور رفت و برگشتي
۲٫چيلر تراکمي با کمپرسور اسکرو
۳٫چيلرهاي تراکمي با کمپرسور اسکرال
۴٫چيلرهاي تراکمي با کمپرسور سانتريفيوژ
۵٫کنترل‌کننده‌هاي فشار در چيلر تراکمي
۶٫کنترل فشار بالا و پايين

چيلر تراکمي براي کنترل کردن فشار دستگاه مي‌باشد، دو لوله موئين در اين کنترل وجود دارد که لوله LP را به قسمت مکش کمپرسور متصل کرده و لوله HP را به قسمت فشار بالا.

در سيستم چيلر کمپرسور بايد با فشار مکش و دهش معيني کار کند. هرگاه از اين فشار کمتر يا بيشتر شود اين کنترل عمل کرده و دستگاه را خاموش مي‌کند. کنترل فشار بالا و پايين قابل تنظيم مي‌باشد.

اگر کمپرسور بر اثر فشار بالا قطع شود بايد از سيستم رفع عيب شده و کليد ريست را فشار دهيم ولي اگر بر اثر فشار پايين قطع شود دوباره بر اثر افزايش گاز دستگاه روشن مي‌شود.

کنترل فشار روغن:اين وسيله جهت کنترل کردن مداوم فشار روغن کمپرسور مي‌باشد. اگر در کمپرسور فشار روغن نباشد باعث صدمه ديدن آن مي‌شود. کنترل روغن داراي دو لوله موئين مي‌باشد که يکي از آن‌ها به قسمت ساکشن (مکش) کمپرسور و ديگري به قسمت فشار روغن کمپرسور متصل مي‌شود.

ساختمان چيلر تراکمي:الکتروموتور: ميل لنگ کمپرسور را به حرکت درمي‌آورد حرکت دوراني ميل لنگ باعث حرکت رفت و برگشت پيستون در داخل سيلندر مي‌گردد در نتيجه گاز مبرد در کمپرسور متراکم مي‌شود.
کوپلينگ: جفت‌کننده محور الکترو موتور با محور ميل لنگ کمپرسور است.
کمپرسور: گاز خروجي از اواپراتور را متراکم کرده وارد کندانسور مي‌کند.
لوله رانش: گاز خروجي از کمپرسور را به کندانسور هدايت مي‌کند.
کندانسور: کندانسور اين چيلر از نوع پوسته و لوله است در داخل پوسته گاز مبرد و در داخل لوله‌ها آب خنک جريان دارد. گاز داغ و متراکم توسط لوله وارد پوسته کندانسور مي‌شود. به علت تماس با لوله‌هاي مسي حاوي آب خنک، خنک شده به مايع تبديل مي‌شود و از پايين از طريق لوله خارج مي‌شود. آب جرياني از طريق لوله وارد کندانسور شده و از طريق لوله خارج مي‌شود. آب خروجي از کندانسور به برج خنک کن هدايت مي‌شود تا پس از خنک شدن دوباره به کندانسور برگردد.
لوله خروج مايع مبرد از کندانسور
شير سرويس کندانسور: براي بستن لوله خروج مبرد از کندانسور در مواقع سرويس و تعميرات و توقف طولاني دستگاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
شير تغذيه ماده مبرد: براي شارژ سيستم استفاده مي‌شود.
فيلتر دراير يا صافي رطوبت گير: وجود مواد جامد و رطوبت در دستگاه تبريد موجب بروز اشکالاتي مي‌گردد که براي جلوگيري آن از وسيله‌اي به نام فيلتر براي گرفتن مواد جامد و دراير براي گرفتن رطوبت موجود در سيستم استفاده مي‌شود.
شير برقي: که در صورت وصل بودن جريان الکتريکي مسير عبور مايع مبرد را باز نگه مي‌دارد اين شير برقي از ترموستات فرمان مي‌گيرد.
شيشه رويت يا سايت گلاس: ميزان تغذيه ماده مبرد در سيستم و همچنين وجود رطوبت بيش از حد را در سيستم مشخص مي‌نمايد.
اواپراتور: ماده مبرد پس از عبور از شير انبساط وارد اواپراتور چيلر مي‌شود و در داخل لوله‌هاي مسي تبخير شده و به صورت بخار از اواپراتور خارج مي‌شود. تبخير در اواپراتور باعث سرد شدن آب جرياني در پوسته مي‌گردد. آب سرد شده از محل بطرف هواساز و فن کويلها جريان مي‌يابد و در برگشت از هواساز يا فن کويلها از محل وارد اواپراتور چيلر مي‌شود.
شير انبساط ترموستاتيک: که از دماي گاز خروجي از اواپراتور تأثير گرفته مقدار ماده مبرد ورودي به اواپراتور را تنظيم مي‌نمايد.
لوله مکش: که گاز خروجي از اواپراتور از طريق لوله وارد قسمت مکش کمپرسور مي‌گردد.
تابلو وسايل اندازه‌گيري و کنترل فشار: که مانومترهاي فشار زياد و فشارکم کنترل فشار کم و زياد و کنترل فشار روغن روي آن نصب شده‌اند.
اصول کار چيلر تراکمي
اصول کار چيلر تراکمي بدين شکل مي‌باشد که سيال مبرد وارد لوله‌ها يا به اصطلاح تبخيرکننده که در داخل اتاق يا محلي که مي‌خواهيم سرد کنيم مي‌شود گرما از هواي اتاق به سيال مبرد داده مي‌شود و سيال در نتيجه گرفتن گرما تبخير مي‌شود و در عوض درجه حرارت اتاق پايين مي‌آيد و داراي شرايط زير باشد:

هنگامي که مي‌خواهيم گاز تزريق کنيم بايستي شير سرويس آن را ببنديم.
در حالت کارکرد چيلر تمامي شيرهاي آن بايستي باز باشد. مکش – رانش – مايع.
براي روشن کردن چيلر ابتدا فن برج سپس پمپ فن کوئل و بعد از آن پمپ برج را روشن مي‌کنيم.
براي وکيوم کردن چيلر بايستي چيلر خاموش باشد.
براي روغن زدن هم بايد دستگاه خاموش باشد.
فشار روغن حداقل PSi 20 بيشتر از درجه فشار مکش باشد.
سطح شيشه نشان دهنده مايع مبرد بايد صاف و بدون حالت کف زدگي باشد.
چيلر جذبي
در چيلرهاي جذبي برخلاف چيلرهاي تراکمي از جذب‌کننده (Absorber) و مولد حرارتي (ژنراتور) به جاي کمپرسور استفاده مي‌گردد. عمومي‌ترين خنک‌کننده در چيلرهاي جذبي سيستم برميد ليتيم (ليتيوم برمايد) است. در اين سيستم، در قسمت جذب‌کننده، بخار آب توسط ليتيوم برمايد غليظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتي، آب بر اثر حرارت تبديل به بخار مي‌شود و آب براي اينکه تبخير گردد گرماي نهان خود رااز محيط خنک‌کننده مي‌گيرد و باعث ايجاد برودت مي‌گردد سپس بخار آب ايجاد شده در خنک‌کننده به جذب‌کننده منتقل مي‌گردد و دوباره اين چرخه تکرار مي‌شود.

انواع چيلر جذبي
۱- گروه تک اثره (Single effect)
که خود به سه دسته چيلرهاي تک اثره با تغذيه بخار، تک اثره با تغذيه آب داغ و تک اثره با تغذيه آب گرم تقسيم مي‌شوند که نحوه کار آن‌ها مشابه بوده و همگي داراي حداقل يک مولد حرارتي مي‌باشند.

۲- گروه دو اثره (Double effect)
که به دو دسته دو اثره با تغذيه بخار و دو اثره با شعله مستقيم طبقه‌بندي مي‌شوند. اين چيلرها، جز نسل جديد چيلرهاي جذبي بوده و داراي سيکل تبريد کاملتري نسبت به چيلرهاي جذبي تک اثره‌است.

قیمت انواع چیلر و ارائه خدمات چیلر به صورت متغییر و با توجه به قیمت دلار در حال تغییر می باشد وبسايت تخصصي نوين تاسيسات تعدادي از مدل ها و انواع چيلرها را ارائه داده است جهت مشاوره و کسب اطلاعات بيشتر با کارشناسان نوين تاسيسات با شماره هاي زير تماس بگيريد.

چيلر چيست؟ ,انواع چيلر,مشخصات چيلر,چيلر تراکمي

چهارکمپرسوررفت و برگشتي,شرکت ساراول,,,,,,,,tv,a ]dgv,,]dgv,,چيلرهوايي ساراول تراکمي آبي با چهارکمپرسوررفت و برگشتي,,طرزکارچيلر,چيلرتراکمي تهويه آريا, چيلرهاي تراکمي,, فروش چيلر ساراول, چيلرpdf,چيلرخانگي,طرزکارچيلر

قیمت چیلر هوایی یکپارچه

چیلر هوایی یکپارچه

فروش چیلرهای تراکمی 300

چیلرهای تراکمی ۳۰۰

فروش انواع چیلرهای تراکمی

چیلرهای تراکمی

فروش چیلر گازسوز

چیلر گازسوز

فروش چیلر ساراول

چیلر ساراول

فروش چیلر تراکمی تهویه آریا با کنداسور آبی یا هوایی

چیلر تراکمی تهویه آریا با کنداسور آبی یا هوایی

فروش چیلرتراکمی با یک کمپرسور رفت و برگشتی

چیلرتراکمی با یک کمپرسور رفت و برگشتی

قیمت انواع چیلر تراکمی آذرنسیم

چیلر تراکمی آذرنسیم

فروش چیلر تراکمی اسکرو ساران

چیلر تراکمی اسکرو ساران

خرید چیلر تراکمی 300 از نوین تاسیسات

چیلر تراکمی ۳۰۰

فروش چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

فروش چیلر با کمپرسور نیمه بسته رفت و برگشتی

چیلر با کمپرسور نیمه بسته رفت و برگشتی

قیمت چیلر با کمپرسور رفت و برگشتی از 180-720تن

چیلر با کمپرسور رفت و برگشتی از ۱۸۰-۷۲۰تن

 فروش چیلر با کمپرسور باز هوا خنک کن و آب خنک کن چهارکمپرسوره(SLCO-360-4-to-SLCO-600-4)

چیلر با کمپرسور باز هوا خنک کن و آب خنک کن

قیمت چیلر با کمپرسور نیمه بسته رفت و برگشتی

چیلر با کمپرسور نیمه بسته رفت و برگشتی

 برج کاتر فلوفلزی

برج کاتر فلوفلزی

فروش برج خنک کن هواساز و مخروطی سری hfct

برج خنک کن هواساز و مخروطی سری hfct

فروش برج خنک کننده گالوانیزه

برج خنک کننده گالوانیزه

انواع برج خنک کننده

برج خنک کننده کانتر فلوفلزی

فروش انواع برج های خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

انواع برج خنک کننده

برج خنک کننده

فروش برج خنک کن فایبرگلاس سارایئل

برج خنک کن فایبرگلاس سارایئل


جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.

برچسب ها:چیلر تراکمی تهویه آریا با کنداسور آبی یا هوایی, چیلر-با-کمپرسور-نیمه-بسنه-رفت-و-برگشتی, (SLCH-10 to SLCH تک کمپرسوری) چیلر با کمپرسور نیمه بسته رفت و برگشتی, (SLCH-10 to SLCH تک کمپرسوری) چیلر با کمپرسور نیمه بسته رفت و برگشتی, چیلر تراکمی, خرید چیلر تراکمی ۳۰۰ از نوین تاسیسات, فروش چیلر تراکمی اسکرو ساران, قیمت فروش چیلر تراکمی اسکرو ساران, فروش چیلرتراکمی با یک کمپرسور رفت و برگشتی, قیمت فروش چیلرتراکمی با یک کمپرسور رفت و برگشتی, قیمت انواع چیلر تراکمی آذرنسیم, چیلر تراکمی ۳۰۰, چیلر تراکمی تهویه آریا با کنداسور آبی یا هوایی, چیلر با کمپرسور رفت و برگشتی از ۱۸۰-۷۲۰تن, چیلر با کمپرسور باز هوا خنک کن و آب خنک کن-چهار کمپرسوره(SLCO-360-4 to SLCO-600-4), چیلر با کمپرسور باز هوا خنک کن و آب خنک کن, انواع چیلر ساراول, چیلر گازسوز, چیلرهای تراکمی ۳۰۰, چیلر هوایی یکپارچه, قیمت چیلر هوایی یکپارچه, فروش قیمت چیلر هوایی یکپارچه, خرید چیلر گازسوز, انواع چیلرها از جمله چیلرتراکمی با یک کمپرسور رفت و برگشتی, قیمت انواع دستگاه های تهویه مطبوع از جمله چیلر تراکمی ۳۰۰, فروش تجهیزات تهویه ای و چیلر تراکمی, تجهیزات تهویه و چیلر با کمپرسور رفت و برگشتی از ۱۸۰-۷۲۰تن, قیمت تجهیزات تهویه و فروش برج خنک کن هواساز و مخروطی سری hfct, فروش دستگاه ها و تجهیزات برج خنک کننده, خرید انواع برج خنک کننده از نوین تاسیسات, برج خنک کن مدل فایبرگلاس سارایئل,چیلرجذبی,لیست قیمت فن کویل ساراول,چیلرچیست, ,,,pdfچیلرتراکمی,,,,چیلرجذبی,انواع چیلرجذبی ساران,انواع چیلر تراکمی ساران,,چیلرهوایی ساراول تراکمی با چهارکمپرسوررفت و برگشتی,شرکت ساراول,,,,,,,,tv,a ]dgv,,]dgv,,چیلرهوایی ساراول تراکمی آبی با چهارکمپرسوررفت و برگشتی,,طرزکارچیلر,چیلرتراکمی تهویه آریا, چیلرهای تراکمی,, فروش چیلر ساراول, چیلرpdf,چیلرخانگی,طرزکارچیلر