سفارش اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter
۱۶ فروردین

کولر گازی و اسپلیت آکس

کولر گازی و اسپلیت آکس

نمونه هایی از کولرگازی و اسپلیت آکس در وبسایت نوین تاسیسات ارائه شده اند.

اسپلیت آکس و کولرگازی آکس از بهترین و باکیفیت ترین نمونه های کولرگازی و اسپلیت تولیدشده در سراسر دنیا می باشد.

قیمت کولرگازی آکس و اسپلیت آکس بسیار مناسب است و با توجه به بودجه و نیازشما می تواند متغییر میباشد.

فروش اسپلیت ایستاده آکس

اسپلیت ایستاده آکس

قیمت اسپلیت سری Xبا تکنولوژی اینورتر

اسپلیت سری Xبا تکنولوژی اینورتر

سفارش اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter

اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter

قیمت مالتی اسپلیت اکس

مالتی اسپلیت اکس

فروش مالتی اسپلیت تکفاز اینورتر آکس

مالتی اسپلیت تکفاز اینورتر آکس

خرید مالتی اسپلیت سه فاز با تکنولوژی اینورتر آکس

مالتی اسپلیت سه فاز اینورتر آکس

قیمت مالتی اسپلیت کاستی چهار طرفه آکس

مالتی اسپلیت کاستی چهار طرفه آکس

فروش یونیت داخلی اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter

یونیت داخلی اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter

لیست قیمت فن کویل دیواری آکس

شرح ( ریال )قیمت
۳۰۰ AFC-300WM/4 ۱۱۰۰۰۰۰۰
۴۰۰ AFC-400WM/4 ۱۲۰۰۰۰۰۰
۶۰۰ AFC-600WM/4 ۱۴۰۰۰۰۰۰
۸۰۰ AFC-800WM/4 ۲۱۰۰۰۰۰۰

جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.

برچسب ها:اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,فروش اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,قیمت اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,خرید اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,سفارش اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,انواع اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,مشخصات اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,گارانتی اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,,اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,فروش اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,خرید اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,قیمت اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,مشخصات اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,خدمات اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,سفارش اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,,اسپلیت سری Xبا تکنولوژی اینورتر,فروش اسپلیت سری Xبا تکنولوژی اینورتر,خرید اسپلیت سری Xبا تکنولوژی اینورتر,قیمت اسپلیت سری Xبا تکنولوژی اینورتر,مشخصات اسپلیت سری Xبا تکنولوژی اینورتر,خدمات اسپلیت سری Xبا تکنولوژی اینورتر,اسپلیت ایستاده آکس,فروش اسپلیت ایستاده آکس,خرید اسپلیت ایستاده آکس,,مالتی اسپلیت اکس,فروش مالتی اسپلیت اکس,خرید مالتی اسپلیت اکس,قیمت مالتی اسپلیت اکس,مشخصات مالتی اسپلیت اکس,سفارش مالتی اسپلیت اکس,خدمات مالتی اسپلیت اکس,مالتی اسپلیت تکفاز اینورتر آکس,خرید مالتی اسپلیت تکفاز اینورتر آکس,فروش مالتی اسپلیت تکفاز اینورتر آکس,قیمت مالتی اسپلیت تکفاز اینورتر آکس,,,سفارش مالتی اسپلیت تکفاز اینورتر آکس,خدمات اسپلیت ایستاده آکس,,سفارش اسپلیت ایستاده آکس,قیمت اسپلیت ایستاده آکس,,مالتی اسپلیت سه فاز با تکنولوژی اینورتر آکس,خرید مالتی اسپلیت سه فاز با تکنولوژی اینورتر آکس,فروش مالتی اسپلیت سه فاز با تکنولوژی اینورتر آکس,قیمت مالتی اسپلیت سه فاز با تکنولوژی اینورتر آکس,سفارش مالتی اسپلیت سه فاز با تکنولوژی اینورتر آکس,خدمات مالتی اسپلیت سه فاز با تکنولوژی اینورتر آکس,,مالتی اسپلیت کاستی چهار طرفه آکس,فروش مالتی اسپلیت کاستی چهار طرفه آکس,خرید مالتی اسپلیت کاستی چهار طرفه آکس,قیمت مالتی اسپلیت کاستی چهار طرفه آکس,خرید مالتی اسپلیت کاستی چهار طرفه آکس,سفارش مالتی اسپلیت کاستی چهار طرفه آکس,خدمات مالتی اسپلیت کاستی چهار طرفه آکس,,یونیت داخلی اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,فروش یونیت داخلی اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,خرید یونیت داخلی اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,قیمت یونیت داخلی اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,سفارش یونیت داخلی اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,خدمات یونیت داخلی اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter,