فروش یونیت داخلی اسپلیت کانالی با سیستم DC Inverter
۲۱ فروردین

کولر گازی TECAMSEH

کولر گازی TECAMSEH

مدل های کولرگازی Tecamseh در جدول زیر ارائه شده است. با توجه به نیاز و بودجه خود و تماس با کارشناسان وبسایت نوین تاسیسات کولرگازی Tecamseh موردنظر خود را خریداری نمایید.

مدل شرح ( ریال )قیمت
TK10T1 اسپلیت سرد و گرم ۱۰۰۰۰باکلاس انرژیT1-A ۱۸۰۰۰۰۰۰
TK13T1  اسپلیت سرد و گرم ۱۳۰۰۰باکلاس انرژیT1-A ۱۹۲۳۰۰۰۰
TK19T1  اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰باکلاس انرژیT1-A ۲۵۹۴۰۰۰۰
TK25T1  اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰باکلاس انرژیT1-A ۳۱۴۴۰۰۰۰
TK32T1  اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰باکلاس انرژیT1-A ۳۸۹۰۰۰۰۰
TK19T3 اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3 ۲۵۹۴۰۰۰۰
TK25T3 اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3 ۳۱۴۴۰۰۰۰
TK32T3 اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3 ۴۱۵۰۰۰۰۰

جهت دريافت ليست قيمت ها با بخش فروش شرکت نوين تاسيسات ۰۲۱۸۸۳۰۳۴۱۵۰۲۱۸۸۸۶۰۶۲۴۰۹۱۲۳۸۶۲۵۰۲ تماس بگيريد.

برچسب ها:اسپلیت سرد و گرم ۱۳۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,فروش  اسپلیت سرد و گرم ۱۳۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,خرید  اسپلیت سرد و گرم ۱۳۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,قیمت  اسپلیت سرد و گرم ۱۳۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,,مشخصات اسپلیت سرد و گرم ۱۳۰۰۰باکلاس انرژیT1-A, اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,فروش  اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,خرید  اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,قیمت  اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,مشخصات  اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,گارانتی  اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,خدمات  اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,, اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,فروش  اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,خرید  اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,قیمت  اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,مشخصات  اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,گارانتی  اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,خدمات  اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰باکلاس انرژیT1-A, اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,فروش  اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,خرید  اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,قیمت  اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,مشخصات  اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,گارانتی  اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,خدمات  اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰باکلاس انرژیT1-A,اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,فروش اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,خرید اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,قیمت اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,مشخصات اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,گارانتی اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,فروش اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,خرید اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,قیمت اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,خدمات اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,گارانتی اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3, اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,فروش اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,خرید اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,قیمت اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,گارانتی اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,خدمات اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰با کلاس انرژی BتروپیکالT3,اسپلیت TK10T1,فروش اسپلیت TK10T1,خرید اسپلیت TK10T1,قیمت اسپلیت TK10T1,مشخصات اسپلیت TK10T1,اسپلیت سرد و گرم TK13T1,فروش اسپلیت سرد و گرم TK13T1,خرید اسپلیت سرد و گرم TK13T1,قیمت اسپلیت سرد و گرم TK13T1,مشخصات اسپلیت سرد و گرم TK13T1,گارانتی اسپلیت سرد و گرم TK13T1,اسپلیت سرد و گرم مدلTK19T1,فروش اسپلیت سرد و گرم مدلTK19T1,خرید اسپلیت سرد و گرم مدلTK19T1,قیمت اسپلیت سرد و گرم مدلTK19T1,مشخصات اسپلیت سرد و گرم مدلTK19T1,گارانتی اسپلیت سرد و گرم مدلTK19T1,اسپلیت مدل TK25T1 سرد و گرم,فروش اسپلیت مدل TK25T1 ,خرید اسپلیت مدل TK25T1 ,قیمت اسپلیت مدل TK25T1 ,مشخصات اسپلیت مدل TK25T1 ,گارانتی اسپلیت مدل TK25T1 ,کاتالوگ اسپلیت مدل TK25T1 ,اسپلیت مدل TK32T1,فروش اسپلیت مدل TK32T1,خرید اسپلیت مدل TK32T1,قیمت اسپلیت مدل TK32T1,گارانتی اسپلیت مدل TK32T1,مشخصات اسپلیت مدل TK32T1,اسپلیت مدلTK19T3,فروش اسپلیت مدلTK19T3,خرید اسپلیت مدلTK19T3,قیمت اسپلیت مدلTK19T3,کاتالوگ اسپلیت مدلTK19T3,مشخصات اسپلیت مدلTK19T3,گارانتی اسپلیت مدلTK19T3,اسپلیت TK25T3,فروش اسپلیت TK25T3,خرید اسپلیت TK25T3,قیمت اسپلیت TK25T3,مشخصات اسپلیت TK25T3,گارانتی اسپلیت TK25T3,خدمات اسپلیت TK25T3,اسپلیت مدل TK32T3,فروش اسپلیت مدل TK32T3,خرید اسپلیت مدل TK32T3,قیمت اسپلیت مدل TK32T3,گارانتی اسپلیت مدل TK32T3,